Akcioni plan energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Datum: 4. okt 2017. | Kategorija: Strateški dokumenti | Sektor energije
Vlada Federacije BiH je, Zaključkom V. Broj: 960/2017 od 10.07.2017. godine,  na 78. hitnoj sjednici održanoj 10.07.2017. godine, donijela Akcioni plan energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine (EEAPF). Usvojen je i Aneks – Mapa puta za transponovanje i implementaciju preuzetih obaveza Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice za oblast energijske efikasnosti koji čini sastavni dio EEAPF, a dato je i, od strane Vlade Federacije BiH, pozitivno mišljenje na prijedlog nacrta Akcionog plana za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (NEEAP BiH) u dijelu koji se odnosi na EEAPF i Mapa puta – Poglavlje 4. 
Aneks – Mapa puta – Poglavlje 4. EEAPF stupio je na snagu danom donošenja a primjenjivaće se nakon usvajanja NEEAP BiH.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH