Akcioni plan za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u FBiH" 2011-2015

Datum: 20. jul 2011. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Projekt „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine a što je u skladu sa Odlukom o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 49/07 i 53/07).
- Vlada Federacije BiH je na svojoj 136. sjednici od 08.03.2010. godine usvojila prijedlog projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH", kao sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije BiH.
- Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 27.04.2010. godine, podržalo je dokument „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH", ocijenivši da on daje presjek stanja u industriji i da je veoma bitan za donošenje budućih akcionih planova.
- Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 11.05.2010. godine, usvojio je prijedlog ovog Projekta.
- Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 22.06.2010. godine usvojio je ovaj Projekt i objavljen je Zaključak o usvajanju ovog Projekta u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10).
Nakon usvajanja Projekta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 155. sjednici, koja je održana 26.08.2010. godine, donijela Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za realiziranje projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" („Službene novine Federacije BiH", broj 59/10).
Akcioni plan za realiziranje Projekta: „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine", usvojila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 12. sjednici održanoj 05.07.2011. godine u Sarajevu.
U skladu sa definiranim aktivnostima za pojedine institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine u Akcionom planu, potrebno je da svi poduzmu određene mjere i aktivnosti, kako bi se Akcioni plan realizirao u predviđenom obimu i vremenskom periodu.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH