Akcioni plan za realizaciju projekta 'Razvoj industrijske politike u FBiH' 2016.-2019.

Datum: 22. jan 2016. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada Federacije BiH je na 37. sjednici, održanoj 14.01.2016. godine, usvojila Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2016-2019 (zaključak V. broj: 91/2016 od 14.01.2016, „Službene novine Federacije BiH", broj 4/16).

U Akcionom planu je definisano 9 prioriteta, 17 mjera i 67 aktivnosti, te je za svaku aktivnost definisan cilj, mjerljivi indikator izvršenja, nosilac aktivnosti, rok izvršenja, kao i institucije odgovorne za implementaciju.

Za aktivnosti koje su navedene u ovom Akcionom planu, a istovremeno i u  Akcionom planu Federacije BiH za realizaciju reformske agende za period  2015.-2018. godina vodilo se računa da nosioci,  ciljevi i  rokovi izvršenja aktivnosti budu usaglašeni.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH