Da li FMERI izdaje odobrenje za rad pilana?

Zakonom o rezanju drveta ("Službene novine Federacije BiH”, br 27/97 i 25/06 ) utvrđeni su uslovi i način osnivanja pilana i obavljanja djelatnosti rezanja drveta. Prema ovom Zakonu nadležni organ kantona ili organ koga on ovlasti  izdaje  Rješenje za obavljanje djelatnosti uz prethodno pribavljeno pismeno odobrenje od strane  nadležnoga organa VFBiH odnosno FMERI-ija.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH