Odluka o proglašenju geoloških istraživanja plemenitih metala u FBiH

Datum: 18. okt 2011. | Kategorija: Odluke | Sektor rudarstva
Na 16. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 24.08.2011. godine u Mostaru donesena je Odluka kojom se, u cilju utvrđivanja potencijala i rezervi plemenitih metala (zlata i srebra), geološka istraživanja plemenitih metala u FBiH proglašavaju istraživanjima od interesa za Federaciju BiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će u saradnji sa Federalnim zavodom za geologiju, pripremiti dokumentaciju i raspisati javni poziv za geološka istraživanja plemenitih metala na području FBiH. Cilj donošenja ove odluke je da se intenziviraju geološka istraživanja u cilju utvrđivanja postojanja značajnih rezervi zlata i srebra na potencijalnim područjima FBiH. Tako dobiveni relevantni podaci su osnova za sklapanje ugovora o koncesiji u skladu sa zakonom. Dosadašnji rezultati istraživanja ukazuju na značajan potencijal zlata i srebra na području srednje Bosne.Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 56/11.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH