Pitanja i odgovori - Obnovljivi izvori energije

Bosna i Hercegovina trenutno ima udio u finalnoj potrošnji energije iz OIE cca 37%, izračunato po kriterijima propisanim EU Direktivom o promovisanju korištenja energije iz obnovljivih izvora, broj 2009/28/EC. Do 2020 g, planira se povećanje udjela do cca 41%. Ovaj procenat se odnosi na državu BiH. Nacionalni plan korištenja OIE bi se trebao donijeti za nivo Države, a njegov sastavni dio bi trebali biti akcioni planovi entiteta.
Upis projekata u Registar propisan je članom 7. Zakona o korištenju OIEiEK („Sl.N Federacije BiH“ br. 70/13), a upis će vršiti Operator za OIEiEK, nakon njegove uspostave, odnosno nakon početka primjene Zakona, a to je 19.03.2014. godine. Do tada Registar će voditi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, po ranije ustaljenim pravilima.
Nadležnosti su propisane članom 10. Zakona o korištenju OIEiEK („Sl.N Federacije BiH“ br. 70/13). Imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini, niti u njenim entitetima, nije uspostavljen operator tržišta električne energije, kao što je to slučaj u drugim zemljama okruženja i Evropske Unije, u Federaciji BiH je uspostavljen Operator za OIEiEK, čija je osnovna zadaća kordinacija između korisnika elktroenergetskog sistema u Federaciji BiH, a vezano za korištenje OIE, odnosno proizvodnju i potrošnje električne energije iz OIE. Zadaća Operatora nije vođenje energetske politike, već njezino sprovođenje po odlukama Regulatorne agencija, Ministarstva, Vlade i Parlamenta Federacije BiH.
Energetska dozvola je dokumenat koji izdaje Ministarstvo, a propisan je Zakonom o električnoj energiji u Federaciji BiH („Sl.N Federacije BiH" br. 66/13). i mijenja predhodnu dozvolu za izgradnju koju je ranije donosio FERK. Uputstvo za podnošenje dokumenata, rješavanje po zahtjevu, oblik dozvole i njezin sadržaj će tek biti propisan posebnom uredbom. Do tada se neće izdavati energetske dozvole. Rok za donošenje navedene uredbe je mart 2014. godine.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH