Pitanja i odgovori - Namjenska industrija

Upis u registar pravnih i fizičkih lica za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa naoružanja i vojne opreme vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a na osnovu:

- člana 10.  Zakona o kontroli vanjskotgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Herecegovine („Službeni glasnik BiH" broj 103/09) i
- Uputstva o proceduri registracije pravnih i fizičkih lica za vanjskotrgovinski promet roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 19/10)
U navedenom uputstvu su detaljno definirani uvjeti za podnošenje zahtjeva za registraciju, kao i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev.
Kako je navedeno u članu 4. stav 1 pod (d) Uputstva o proceduri registracije pravnih i fizičkih lica za vanjskotrgovinski promet roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 19/10) potrebno je priložiti dokument nadležnog tijela za obavljanje poslova iz registrovane djelatnosti, a vezano za robe i usluge s kontrolnih listi, odnosno Prethodnu saglasnost za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa naoružanjem i vojnom opremom koju u Federaciji Bosne i Hercegovine izdaje Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije putem Federalne direkcije za namjensku industriju a na osnovu:

- člana 12. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme („Službene novine  FBiH" broj 79/07) i
- Uputstva o proceduri izdavanja prethodne saglasnosti pravnim i fizičkim licima prije registracije za promet naoružanjem i vojnom opremom („Službene novine  FBiH" broj 88/07).
U navedenom Uputstvu su detaljno definirani uvjeti za podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodne saglasnosti, kao i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev koji je sastavni dio uputstva.
Shodno navedenom Uputstvu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

-  zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti na obrascu 1
-  izvod iz sudskog registra;
-  spisak ovlaštenih lica i njihove funkcije;
-  dokaz o upisu u registar carinskih obveznika;
-  dokaz o upisu u registar poreskih obveznika;
-  mišljenje Uprave policije Federacije Bosne i Hercegovine o ispunjavanju uslova za obavljanje 
   prometa oružjem i eksplozivnim materijalima;
-  upotrebna dozvola za skladištenje oružja ili izjava da će se isporuka oružja obavljati direktno
   od proizvođača prema kupcu;
-  listu proizvoda NVO  za koje se traži prethodna saglasnost.
 
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH