Pitanja i odgovori - Rudarstvo

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 02.01.2009. godine objavljenog u „Službenim novinama Federacije  BiH", broj 84/08,  izmijenjen je član 7. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH" br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nije nadležno za utvrđivanje uslova za obavljanje registrovane  rudarske djelatnosti, nego je ta obaveza prešla u  nadležnost  Federalne uprave za inspekcijske poslove,  čiji federalni rudarski inspektori  inspekcijskim pregledom utvrđuju da li  privredno društvo  ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti iz okvira rudarske djelatnosti  o čemu sačinjavaju Zapisnik  i zaključak o ispunjavanju  uslova za bavljenje registrovanom djelatnošću u oblasti rudarstva što je validan dokaz za bavljenje registrovanom djelatnošću u oblasti rudarstva .
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije je omogućen  uvid  u izdate zaključke o ispunjavanju  uslova za bavljenje registrovanom djelatnošću obzirom da  Federalna uprava za inspekcijske poslove jedan primjerak navedenog zapisnika i zaključka dostavlja Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Dakle, privredno društvo se obraća Federalnoj upravi za inspekcijske poslove-Inspektorat tehničkih inspekcija, federalni rudarski inspektori na način  da je dužno dostaviti obavijest o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uslova  tehničke opremljenosti  i drugih propisanih uslova.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH