Pitanja i odgovori - Javni oglasi - kreditna sredstva

Programom utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja" definisana je kamatna stopa na godišnjem nivou u visini 0,9 %.
Kamata se obračunava za cijelo vrijeme trajanja potpisanog Ugovora, dakle i za vrijeme trajanja "grace" perioda.
Oglas ostaje otvoren trideset (30) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/13 od 30.10.2013. godine), što znači da je zadnji dan za dostavu prijava 29.11.2013.godine.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH