Izdavanje odobrenja za rad pravnim licima za ispunjenost uslova za obavljanje registrirane djelatnosti ili ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u okviru registrirane djelatnosti?

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije je izdavalo Rješenje pravnim licima o odobravanju za rad nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje registrirane djelatnosti do kraja 2008. godine.
Zakonom o Izmjenama i dopunama Zakona o privrednim/gospodasrkim društvima, objavljenim u  Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 84/08 od 25.12.2008.godine, Federalno ministarstvo je nenadležno za izdavanje Rješenja o odobravanju za rad nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje registrirane djelatnosti.
Radi obrazloženja, po predmetnom pitanju, nadležne institucije, sukladno važećim Zakonima i podzakonskim aktima (pravilnicima), mogu izdavati rješenja o odobravanju za rad nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti ili ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u okviru djelatnosti.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH