Izmjene i dopune Akcionog plana 2013-2108. godina za realizaciju strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013-2023.

Datum: 6. okt 2016. | Kategorija: Strateški dokumenti | Sektor industrije
Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je na 71. sjednici održanoj 29.09.2016. godine, donijela Zaključak V.broj 1823/2016 o usvajanju Izmjena i dopuna  Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina.

Izmjene i dopune se odnose na  usklađivanje ovog dokumenta sa  prioritetima navednim u  Akcionim planovima za realizaciju: Reformske agende za BiH za period 2015-2018 godina, Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH” za period 2016-2019 godina i Strategije za borbu protiv korupcije FBiH 2015-2019.

Iz Akcionog plana za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015-2018 godina preuzete su 4 aktivnosti, iz Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH” za period 2016-2019 godina preuzete su 3 aktivnosti i iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije FBiH 2015-2019, preuzeta je 1 aktivnost.  Ukupno Izmjene i dopuna Akcionog plana 2013-2018, sadrž : sedam Prioriteta, 21 Mjeru i 54 Aktivnosti.

FMERI i Privredna komora FBiH će dalje izvještavanje Vlade FBiH o provođenju aktivnosti iz Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH, bazirati na ovim Izmjenama i dopuna Akcionog plana. 

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH