Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u F BiH" za 2012. godinu

Datum: 2. jul 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada F BiH je na 30. hitnoj sjednici koja je održana 20.06.2013. godine usvojila Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta: " Razvoj industrijske politike u F BiH" za 2012. godinu.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH