Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta 'Razvoj industrijske politike u FBiH' za 2013. godinu

Datum: 5. sep 2014. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine,  usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2013. godinu. Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije će i nadalje nastaviti da prati, analizira i najmanje jedanput godišnje izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u FBiH” 2011.-2015. i njegovim Izmjenama i dopunama.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH