Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" za 2015. godinu

Datum: 1. avg 2016. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Projekt „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i izrađen je u skladu sa Odlukom o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH”, br. 49/07 i  53/07).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 136. sjednici od 08.03.2010. godine usvojila prijedlog projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine". Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 27.04.2010. godine  podržalo dokument  „Razvoj industrijske politike u Federaciji  Bosne i Hercegovine", ocijenivši da on daje presjek stanja u industriji i da je veoma bitan za donošenje budućih akcionih planova.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 11.05.2010. godine i sjednici Doma naroda održanoj 22.06.2010. godine usvojio dokument pod nazivom "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine " ("Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).

Akcioni plan za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljem tekstu: Akcioni plan) usvojila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 12. sjednici, održanoj 05.07.2011. u Sarajevu. U Akcionom planu su definisani prioriteti, mjere i aktivnosti. Za svaku aktivnost je definisan njen cilj, mjerljivi indikator za izvršenje, nosilac aktivnosti, rokovi za implementaciju, kao i  institucije odgovorne za implementaciju.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine redovno dostavljala na razmatranje i usvajanje Izvještaje o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine".

AP_15.pdf (1.009 KB)
EDIT DELETE
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH