Javni poziv za kandidovanje programa - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO-MIO U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA

Javni poziv za kandidovanje programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta FBiH za 2015., FMERI-u - TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO-MIO U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH