Javni poziv za kandidovanje programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta FBiH za 2016. godinu FMERI 'Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u FBiH'

Javni poziv za kandidovanje programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Fedeacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije  'Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine'
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH