Kako je izvršena podjela nadležnosti za izdavanje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja u Federaciji BiH?

Prema članu 26. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije BiH („Službene  novine Federacije BiH" br. 9/10 i 14/10) nadležnost za izdavanje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja podjeljena je na slijedeći način:
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nadležno je za vođenje postupka i izdavanje rješenja za:

- Odobrenje za izvođenje osnovnih geoloških istraživanja. 
- Odobrenje za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja za slijedeće mineralne sirovine:

• energetske mineralne sirovine - sve vrste fosilnih goriva, ugljovodonici u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, ostali gasovi koji se nalaze u  zemlji i radioaktivne mineralne sirovine; 
• mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova upotrebljiva jedinjenja; 
• sve vrste soli i sve vrste podzemnih voda. 

Nadležno kantonalno ministarstvo nadležno je za vođenje postupka i izdavanje rješenja za geološka istraživanja:

• nemetaličnih mineralnnih sirovina: abrazivi, azbesti, barit, bentonit, bijeli boksit, cementni laporci, dijatomit, dolomit, feldspat, fluorit, gips, grafit, kreda, krečnjak, silicijske sirovine, keramičke i vatrostalne gline, keramziti, škriljci, liskuni, magneziti, opekarske gline, pirofiliti, sumpor, tuf, talk, tehničko-građevinski kamen, arhitektonsko-građevinski kamen, ukrasno i poludrago kamenje, šljunak i pijesak za građevinarstvo izvan vodenih tokova; 
• sve sekundarne mineralne sirovine koje se pojavljuju kao neiskorišteni ostatak dobijanja, obogaćivanja i prerade primarnih mineralnih sirovina i 
• sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog porijekla.

 

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH