Kome prijaviti rad nelegalnih pilana?

Nadzor nad sprovođenjem Zakonom o rezanju drveta ("Službene novine Federacije BiH”, br 27/97 i 25/06 ) vrše federalni i kantonalni organi uprave nadležni poslove šumarske inspekcije, tržišne inspekcije, inspekcije rada, protivpožarne inspekcije, sanitarne inspekcije, elektroenergetske inspekcije, urbanističko – građevinske inspekcije svako u okviru svoje nadležnosti .
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH