Korisnici kreditnih sredstava po 1. Javnom pozivu za dodjelu dijela sredstava po Programu 'Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja'

Odobrava se korisnicima sredstava dodjela dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja" u ukupnom iznosu od 588.847,95 KM prema odobrenim zahtjevima u skladu sa dostavljenim spiskovima, za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose po osnovu PIO/MIO, zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a istima nije uplaćen radni staž.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH