Legislativa - Uredbe

Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija

Datum: 27. apr 2015. | Kategorija: Uredbe | Sektor energije
U skladu sa članom 6. stav (4) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija (PJI) („Službene novine Federacije BiH br. 106/2014 od 29.12.2014. godine), objavljujemo Uredbu u cjelosti sa posebnim osvrtom na član 6. stav (2) Uredbe u kojem je iznesen kalendarski plan pripreme PJI Federacije BiH, kako bi javna preduzća u nadležnosti ovog ministarstva na vrijeme izvršila sve potrebne predradnje prilikom kandidovanja projekata u Program javnih investicija Federacije BiH.

Uredba o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksplataciju nafte i plina

Datum: 14. okt 2014. | Kategorija: Uredbe | Sektor rudarstva
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 128. sjednici održanoj 20.08.2014. godine donijela je Uredba o sadržini ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uredba je objavljena u  („Službenim novine Federacije BiH, br:70/2014 od 28.08.2014. godine).

Uredba o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Uredbe | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovom uredbom se propisuju vrste i oblici žigova koje koristi Zavod za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod) prilikom pregleda mjerila provodeći baždarenje i potvrđivanje ispravnosti mjerila stavljanjem žigova ili drugih znakova, odnosno izdavanjem potvrda o ispravnosti mjerila propisanih ovom uredbom.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH