Legislativa - Zakoni

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum: 26. apr 2017. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
Zakon je usvojen na 18. redovnoj sjednici Predstavničkog Doma FBiH od 15.februara 2017. godine, a prethodno je  verifikovan od strane Doma Naroda Parlamenta FBiH, na nastavku 16. sjednice od 02.02.2017.godine. 
Objavljen je u Službenim Novinama FBIH broj 22/17.  

Zakon o predmetima od plemenitih metala u FBiH

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Zakoni | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovim zakonom propisuju se tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati predmeti od plemenitih metala (u daljnjem tekstu: predmeti), njihovo označavanje, ispitivanje, potvrđivanje usklađenosti sa propisima, promet i nadzor nad predmetima na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH).

Zakon o mjeriteljstvu u Federaciji BiH

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Zakoni | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovim Zakonom uređuje se: jedinstven sistem zakonskog mjeriteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) pri pregledu, verifikaciji i upotrebi mjerila, nadzoru nad količinama pretpakiranih proizvoda, te kontroli i otiskivanju žiga na predmete od plemenitih metala i nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa koji proizilaze na osnovu ovog Zakona.

Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum: 24. jul 2014. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine je usvojen na sjednici Predstavničkog doma od 06.05.2014 i sjednici Doma Naroda Parlamenta FBiH od 05.06.2014.godine i objavljen u Službenim novinama br. 52/14.

Zakon o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH

Datum: 30. jan 2014. | Kategorija: Zakoni | Ministarstvo

U dosada provedenom postupku za donošenje ovog zakona Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 20. sjednici održanoj 04.10.2011. godine, utvrdila je Nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je isti radi razmatranja upućen u parlamentarnu proceduru.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 7. sjednice održanom 27.10.2011. godine, prilikom razmatranja Nacrta zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojio je zaključak, broj: 01-02-1336/11 od 01.11.2011. godine, kojim je utvrđeno da predmetni Nacrt zakona može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona, te je predlagač zadužen da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 10.11.2011. godine, prilikom razmatranja Nacrta zakona o upravljanju državnim  kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojio je zaključak, kojim je utvrđeno da predmetni Nacrt zakona može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona.


Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH

Datum: 11. okt 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor rudarstva
Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojio je Parlament Federacije BiH na 21. sjednici Predstavničkog doma održanoj 23.07.2013. i 17
sjednici Doma naroda održanoj 12.09.2013. godine.

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Datum: 13. sep 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije donio je Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma održanoj 26.06.2013. godine i sjednici Doma naroda  održanoj 18.07.2013. godine i isti je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj:70/13 od 11.09.2013.godine.

Zakon o električnoj energiji u FBiH

Datum: 30. avg 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
U prilogu je Zakon o električnoj energiji u FBiH koji je od strane oba Doma Parlamenta FBiH usvojen u julu 2013 i koji je objavljen u „Službenim novinama FBiH" br.66/13 od 28.08.2013.godine.  

Zakon o rudarstvu Federacije BiH

Datum: 3. jun 2010. | Kategorija: Zakoni | Sektor rudarstva
Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 21. aprila 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 28. januara 2010. godine.

Zakon o geološkim istraživanjima Federacije BiH

Datum: 24. mar 2010. | Kategorija: Zakoni | Sektor rudarstva

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 93. sjednici dana 04.03.2009.god. utvrdila je Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH