Legislativa - Pravilnici

Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje rudarskih mjerenja i izradu rudarskih planova i karata

Datum: 21. mar 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 82. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje rudarskih mjerenja, izradu rudarskih planova i karata, njihova razmjera, izbor sistema koordinata i vođenje rudarsko-mjeračke i druge dokumentacije koja se upotrebljava pri izradi rudarske tehničke dokumentacije.
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 14/12 od 15.02.2012. godine.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za određene poslove u oblasti rudarstva

Datum: 24. jan 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o polaganju stručnog ispita za određene poslove u oblasti rudarstva.
Ovim Pravilnikom se uređuje program stručnog ispita, uslovi, način i troškovi polaganja stručnog ispita.
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 76/11 od 11.11.2011. godine.

Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja

Datum: 10. jan 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 62. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 26/10), Federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja, načinu vođenja zbirke isprava i popisa privrednih društava kojima su izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina.

Pravilnik o postupku ispitivanja ispravnosti otkopne metode, tehnologije i postrojenja

Datum: 10. jan 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 45. stav 2. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 26/10) federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o postupku ispitivanja ispravnosti otkopne metode, tehnologije i psotrojenja.
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj 80/11 od 30.11.2011. godine.

Pravilnik o kategorizaciji, klasifikaciji, proračunu rezervi podzemnih voda i vođenju evidencije o njima

Datum: 14. sep 2011. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva

Na osnovu člana 34. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH" broj:9/10 i 14/10), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o kategorizaciji, klasifikaciji, proračunu rezervi podzemnih voda i vođenju evidencije o njima

Ovim pravilnikom propisuju se jedinstveni kriteriji za utvrđivanje rezervi podzemnih voda, uslovi za razvrstavanje u kategorije i klase, metode proračunavanja,i način evidentiranja rezervi podzemnih voda.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH