Međunarodne organizacije

Ured visokog predstavnika za BiH (OHR) - http://www.ohr.int/
OSCE misija u BiH - http://www.oscebih.org/
Policijska misija EU u BiH (EUPM) - http://www.eupm.org/
UNHCR u BIH - http://www.unchr.ba/
SFOR - http://www.nato.int/sfor/
Vijeće Evrope - http://www.coe.int/
Evropska unija - http://www.europa.eu.int/
Evropska banka za obnovu i razvoj - http://www.ebrd.com/
Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu - http://www.stabilitypact.org/
Ekonomska rekonstrukcija i razvoj u jugoistočnoj Evropi - http://www.seerecon.org/
Međunarodni monetarni fond - http://www.imf.org/
Svjetska banka - http://www.worldbank.org/
Ujedinjene Nacije - http://www.un.org/
UNHCR BiH - http://www.unhcr.ba/
UNICEF - http://www.unicef.org/
UN Misija u BiH - http://www.unmibh.org/
NATO - http://www.nato.int/
Haški tribunal - http://www.un.org/icty/index-b.html
OSCE BiH - http://www.oscebih.org/
OHR - http://www.ohr.int/
SFOR - http://www.nato.int/sfor
Ambasada SAD-a u BiH - http://www.usis.com.ba/
Human Rights Watch - http://www.hrw.org/
Amnesty International - http://www.amnesty.org/
Britanski savjet - http://www.britishcouncil.org/
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH