Ministar Džindić na Energetskom samitu u Neumu

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić nazočio je na Drugom energetskom samitu koji se održava u Neumu u organizaciji USAID-a i GIZ-a, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne agencije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energetiku RS i Regulatorne agencije za energiju Federacije BiH.  

Ministar Džindić je u svom pozdravnom govoru naglasio kako su događaji poput održavanja Energetskog samita dobrodošli u Bosni i Hercegovini sa ciljem razmjene ideja i iskustava što dalje vodi ka uspješnoj implementaciji projekata kada su u pitanju reforma energetskog sektora, korištenje obnovljivih izvora energije, energetska efikasnost i liberalizacija tržišta električne energije. 

U okviru Drugog energetskog samita održan je i ministarski sastanak u organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kojemu je, osim resornih ministara iz BiH, nazočio i Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice. Na sastanku je bilo riječi o implementaciji III Energetskog paketa u Bosni i Hercegovini. Zajednički je dogovor sa sastanka ubrzati implementiranje obveza prema Energetskoj zajednici, posebice kada je u pitanju zakonska regulativa. Ministri su naglasili kako očekuju usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti, a čije će usvajanje otvoriti vrata za izradu Akcionog plana o enegetskoj efikasnosti. Gospodin Kopač je upoznao ministre kako će Bosna i Hercegovina uskoro dobiti i nove zahtjeve iz Energetske zajednice koji će se morati ispoštovati u što kraćem roku. 

Ministar Džindić upoznao je nazočne na sastanku, ali i cijeli skup Energtskog samita, kako će Vlada Federacije BiH i ministarstvo energije, rudarstva i industrije započeti izradu Energetske strategije Federacije BiH. 

FMERI
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH