Na koji način i na osnovu kojih podataka se Pravilnikom o kvaliteti tečnih naftnih goriva određuje broj uzoraka na sezonu za pojedinog dobavljača tečnih naftnih goriva?

Broj uzoraka na sezonu raspoređuje se, u skladu sa Pravilnikom o kvaliteti tečnih naftnih goriva (”Službene novine Federacije BiH”, br. 29/04, 58/04, 28/05, 59/05, 25/06, 65/06, 32/07, 73/07, 27/08, 69/08, 34/09, 71/09, 28/10, 68/10, 31/11, 76/11,48/12, 94/12 i 39/13), a  prema Prilogu IV (Obim monitoringa tečnih naftnih goriva) Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva (”Službeni glasnik BiH”, br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i 73/10), na dobavljače srazmjerno njihovom udjelu u nabavci, prodaji/potrošnji pojedinačnih tečnih energenata, odnosno ukupno prometovanim količinama naftnih dertivata.
Osnovu za određivanje broja uzoraka na godišnjem nivou čine podaci o prometovanim količinama, prodaji/potrošnji pojedinačnih tečnih energenata pojedinog dobavljača iz prethodne godine. Broj uzoraka određenih na godišnjem nivou raspoređuje se na zimski i ljetni period.
U skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dva puta godišnje donosi odgovarajući Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva, kojim se određuje program i postupak utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva, sa Tabelarnim prikazom broja uzoraka po sezoni, kao sastavnim dijelom tog Pravilnika (zimska i ljetna sezona).
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH