Obavještenje o nabavci sa međunarodnom objavom

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pokrenulo je pregovarački postupak sa pretkvalifikacijom nabavke usluga, za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta, za pružanje konsultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.
Javni poziv potencijalnim pravnim licima objavljen je u „Službenom glasniku BiH" broj: 82/14 od 20.10.2014. godine.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH