Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20.i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjeve mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje, produženje i prijenos Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 18.06.2017. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:       sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :               036 580 015 
Poštom na adresu:  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                           Alekse  Šantića  bb, 88 000 Mostar


                                                Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo „PI-PI" d.o.o. Visoko, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane „PI-PI 150", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 187,500 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo „I-CRNI" d.o.o. Cazin, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane „Cazin 1", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 170,842 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Srodna djelatnost „SUNČANA LIVADA" vl. Stipo Leovac, Jajce, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane „Zgone 5", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27,50 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Srodna djelatnost „SUNČANA LIVADA" vl. Stipo Leovac, Jajce, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane „Zgone  4", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27,50 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo „IZAZOV" d.o.o. Kalesija, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane „Izazov 1", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 171,864 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Proizvodnja električne energije-vjetro elektrana „ZGIWIND" Proslap, Prozor-Rama, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane VE „ZGIWIND",  instalisane nazivne snage  do 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 61 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo „ZAMCOMERC" d.o.o. Fojnica, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane „ZAMCOMERC", instalisane nazivne snage 10 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 12,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. SOR „FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1." vl. Robert Begić, Novi Travnik, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-246/16, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „NEVIĆ POLJE 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 28,03 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH