Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) te čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 25.02.2018. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:        sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                 036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                       
                               Alekse  Šantića  bb, 
                               88 000 Mostar

                                                Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo „NSSN" d.o.o. Mostar, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „Slipčići", instalisane nazivne snage 992 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije  1.317,087 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.12.2017. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije „KUDIĆ" vl.M. Kudić iz Prozor-Rame, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „Kudić", instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.12.2017. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo „AVACOM" d.o.o. Mostar, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „Avacom", instalisane nazivne snage 15 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije  18 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.01.2018. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti,  zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo „AVACOM" d.o.o. Mostar, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „Radobolja 1", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije  187 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.01.2018. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti,  zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo SOLATRONIC d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-268/17, za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „FLASH PRODUCTION", instalisane nazivne snage 100 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 152,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 02.02.2018. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti,  zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo „BL COMMERCE" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-277/17, za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „Bregava", instalisane nazivne snage 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije  228,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 02.02.2018. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH