Odluka o proglašenju geoloških istraživanja nafte i plina u FBiH

Datum: 20. okt 2011. | Kategorija: Odluke | Sektor rudarstva
Odluka o proglašenju geoloških istraživanja nafte i plina na području FBiH od interesa za FBiH, kojom se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zadužuje da pripremi Zakon o istraživanjima nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine i dostavi ga Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine na razmatranje u roku od 90 dana.
Federalni zavod za geologiju zadužuje se da pripremi svu dostupnu dokumentaciju o provedenim geološkim istraživanjima, koja može poslužiti za nastavak geoloških istraživanja.
Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 57/11.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH