Odluka o uspostavljanju Kantonalne platforme u Federaciji BiH

S ciljem provođenja obaveza definisanih Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH, federalni ministar energije, rudarstva i industrije donio je Odluku o uspostavljanju Kantonalne platforme u Federaciji BiH i to na osnovu člana 56. i 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 7., 8., 9. i 14. Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17) i u vezi sa tačkom 5. Zaključka o donošenju Akcionog plana energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine – EEAPF ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/17). 
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH