Odluka o utvrđivanju liste stručnih osoba sa kojih se imenuju revidenti i članovi za rad u stručnim komisijama iz oblasti geologije

Datum: 11. apr 2016. | Kategorija: Odluke | Sektor rudarstva
Odluka kojom se utvrđuje lista stručnih osoba sa koje će se imenovati revidenti/izvjestioci i/ili članovi za povremeni rad u stručnim komisijama iz oblasti geologije, koje se formiraju rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije za potrebe:

- Revizije geološke dokumentacije za osnovna i regionalna geološka istraživanja;
- Revizije elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi metaličnih mineralnih sirovina;
- Revizije elaborata o kategorizaciji i klasifikaciji rezervi podzemnih voda;
- Revizije elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi uglja;
- Revizije projektne, tehničke i druge dokumentacije za geološka istraživanja, poslove specijalističkih ispitivanja predviđena projektnom dokumentacijom (minerološka, geomehanička, geofizička i dr.)

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH