Okvirna energetska strategija FBiH do 2035. godine - radna verzija

FMERI objavljuje radnu verziju Okvirne Energetske Strategije Federacije BiH do 2035.godine, s ciljem pribavljanja mišljenja i komentara na istu, kako bi se poboljšao kvalitet objavljenog dokumenta. 

Mole se svi zainteresirani subjekti da komentare na objavljeni tekst dostave u roku ne dužem od 10 dana na adresu FMERI – Alekse Šantića b.b. Mostar ili na email: sektor.energije@fmeri.gov.ba

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH