Koje su obaveze Federacije BiH u pogledu korištenja obnovljivih izvora energije do 2020. godine?

Bosna i Hercegovina trenutno ima udio u finalnoj potrošnji energije iz OIE cca 37%, izračunato po kriterijima propisanim EU Direktivom o promovisanju korištenja energije iz obnovljivih izvora, broj 2009/28/EC. Do 2020 g, planira se povećanje udjela do cca 41%. Ovaj procenat se odnosi na državu BiH. Nacionalni plan korištenja OIE bi se trebao donijeti za nivo Države, a njegov sastavni dio bi trebali biti akcioni planovi entiteta.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH