Ko vodi i kako se vrši upis u Registar projekata OIEiEK?

Upis projekata u Registar propisan je članom 7. Zakona o korištenju OIEiEK („Sl.N Federacije BiH“ br. 70/13), a upis će vršiti Operator za OIEiEK, nakon njegove uspostave, odnosno nakon početka primjene Zakona, a to je 19.03.2014. godine. Do tada Registar će voditi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, po ranije ustaljenim pravilima.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH