Da li treba ponavljati zahtjeve za upis u Registar projekata koji su podneseni u vremenu kada Uredba nije bila na snazi pa do donošenja Zakona o korištenju OIEiEK?

Imajući u vidu da se prvobitni zahtjev rješavao u pravnom vakumu vezano za uređenje oblasti korištenja OIE, neophodno je podnijeti novi zahtjev, s tim da se novi prilozi uz zahtjev ne moraju dostavljati ukoliko nije istekla njihova valjanost. Ukoliko je istekla urbanistička saglasnost a nije dostavljen dokaz o podnošenju dozvole za građevinsku dozvolu, projekat će biti brisan iz Registra projekata u izgradnji.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH