Koje su nadležnosti Operatora za OIEiEK?

Nadležnosti su propisane članom 10. Zakona o korištenju OIEiEK („Sl.N Federacije BiH“ br. 70/13). Imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini, niti u njenim entitetima, nije uspostavljen operator tržišta električne energije, kao što je to slučaj u drugim zemljama okruženja i Evropske Unije, u Federaciji BiH je uspostavljen Operator za OIEiEK, čija je osnovna zadaća kordinacija između korisnika elktroenergetskog sistema u Federaciji BiH, a vezano za korištenje OIE, odnosno proizvodnju i potrošnje električne energije iz OIE. Zadaća Operatora nije vođenje energetske politike, već njezino sprovođenje po odlukama Regulatorne agencija, Ministarstva, Vlade i Parlamenta Federacije BiH.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH