Šta je energetska dozvola, koja institucija i kada je izdaje?

Energetska dozvola je dokumenat koji izdaje Ministarstvo, a propisan je Zakonom o električnoj energiji u Federaciji BiH („Sl.N Federacije BiH" br. 66/13). i mijenja predhodnu dozvolu za izgradnju koju je ranije donosio FERK. Uputstvo za podnošenje dokumenata, rješavanje po zahtjevu, oblik dozvole i njezin sadržaj će tek biti propisan posebnom uredbom. Do tada se neće izdavati energetske dozvole. Rok za donošenje navedene uredbe je mart 2014. godine.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH