Pravilnik o dostavljanju podataka iz naftnog sektora

Datum: 1. apr 2016. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Na osnovu člana 15. stav (2) i člana 30. st. (10) i (11) Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), federalni ministar energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa federalnim ministrom finansija, donosi Pravilnik o dostavljanju podataka iz naftnog sektora na području Federacije Bosne i Hercegovine. 

Pravilnikom se propisuje se način dostavljanja podataka o mjesečnim i godišnjim prometovanim količinama naftnih derivata razvrstanih po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju, dobavljaču i zemlji porijekla, podataka koji se odnose  na plasman naftnih derivata na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine razvrstanih po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju i dobavljaču, sadržaj i način dostavljanja podataka  o uplatama takse, rokovi za dostavljanje podataka i kontrola izmirivanja obaveza po osnovu takse.  
               
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH