Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima

Datum: 22. maj 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Pravilnik objavljen u Službenim novinama br. 36/12 od 27.04.2012.godine. 
Ovim pravilnikom propisuju se jedinstveni kriteriji na prostoru FBiH za utvrđivanje rezervi i kvaliteta čvrstih mineralnih sirovina, uslova za razvrstavanje u kategorije i klase, način proračuna i evidentiranja rezervi, sadržaj elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunavanju rezervi čvrstih mineralnih sirovina i utvrđivanje tehničko – ekonomske ocjene proračunatih rezervi.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH