Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova komisije i naknadama

Datum: 19. jun 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva

Na osnovu člana 47.  Zakona  o  rudarstvu  Federacije  Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10) federalni ministar energije, rudarstva  i industrije donosi Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata,  postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova  komisije i naknadama.


U svrhu izdavanja dozvole za upotrebu ovim Pravilnikom se  propisuje postupak  obavljanja tehničkog pregleda rudarskih objekata,  postrojenja, uređaja i instalacija izgrađenih na osnovu odobrenog  glavnog i dopunskog rudarskog projekta.

 
 
 
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH