Pravilnik o pregledu i usklađenosti projektne dokumentacije

Datum: 18. jul 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Na osnovu člana 116. stav (10) Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o pregledu i usklađenosti projektne dokumentacije.
 
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 58/14 od 18.07.2014. godine.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH