Pravilnik o žigovima i ispravama koji se upotrebljavaju kod verificiranja mjerila

Datum: 3. mar 2016. | Kategorija: Pravilnici | Ministarstvo
Zakonski temelj za donošenje Pravilnika o žigovima i ispravama koji se upotrebljavaju kod verificiranja mjerila je u članu 17. stav 1. Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), prema kojem federalni ministar energije, rudarstva i industrije na prijedlog direktora Zavoda propisuje vrste i oblike žigova i isprava koji se upotrebljavaju za verifikaciju mjerila na području Federacije BiH. Ovim Pravilnikom se definiraju žigovi i isprave kojima se potvrđuje, da mjerila zakonskog mjeriteljstva koja su u upotrebi na području Federacije BiH ispunjavaju propisane mjeriteljske zahtjeve. Takođe jasno se definira vrsta, opis, sadržaj i izgled žigova i isprava i  tko obavlja poslove žigovanja i izdavanja isprava.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH