Projekat istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

Istraživanje i eksploatacija energetskih mineralnih sirovina je vrlo važna privredna djelatnost koja na posredan i neposredan način predstavlja značajan privredni i financijski udio u ukupnom društvenom bruto proizvodu. 

Održivo gospodarenje energetskim mineralnim sirovinama jedan je od bitnih činilaca za privredni razvoj i standard društva svake države.

Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2011. - 2014. godine, utvrđeni su  strateški ciljevi i podciljevi, politika djelovanja po federalnim ministarstvima, makroekonomske projekcije osnovnih ekonomskih indikatora za mandatni period i operativni plan aktivnosti federalnih ministarstava u mandatnom periodu. 

Za realizaciju strateških ciljeva iz Programa rada Vlade Federacije, utvrđena je politika djelovanja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, gdje je nastavak istraživanja nafte u Federaciji BiH jedno od temeljnih strateških opredjeljenja u sektoru energetike.

Politika djelovanja ovog Ministarstva usmjerena je na  razvoj modernog, tržišno orijentisanog i okolinski prihvatljivog sektora energetike.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH