Razvoj industrijske politike u FBiH

Datum: 15. jul 2010. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je putem Javnog konkursa angažovalo Konzorcij kojeg čine Mašinski fakultet Sarajevo i Fakultet strojarstva i računarstva Mostar, za izradu projekta pod nazivom "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 136. sjednici održanoj 08.03.2010. godine u Mostaru, usvojila je Prijedlog projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine".
Dana 27.04.2010. godine, Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine je također usvojilo Prijedlog projekta. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Prijedlog projekta na nastavku 30. sjednice koja je održana 11.05.2010.godine, a Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Prijedlog projekta na 31. sjednici, koja je održana dana 22.06.2010. godine.

Objavljen je Zaključak Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Projekta: "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" („Službene novine Federacije BiH", broj  40/10)
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH