Registar prethodnih saglasnosti za priključak VE na EES BiH

Datum: 14. feb 2018. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Na osnovu tačke 6. Zaključak Vlade Federacije BiH, V.broj: 1063/2014 od 05.06.2014. godine Federalno, ministarstvo energije, rudarstva i industrije je utvrdilo Registar zahtjeva i izdatih prethodnih saglasnosti investitorima za priključenje novih vjetroelektrana na prijenosnu mrežu EES BiH.
 

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH