Sastanak o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma održan je sastanak predstavnika ova dva ministarstva, koje su predvodili federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i federalna ministarica okoliša i turizma Edita Đapo. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Federalnog zavoda za geologiju. Tema sastanka bila je priprema Strateške procjene uticaja na okoliš istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije BiH i izrade Strateške studije utjecaja na okoliš za Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014. do 2023. godine. Riječ je o jednom od najvažnijih strateških dokumenata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u procesu realizacije Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH, u cilju zaštite životne sredine u smislu identifikacije osjetljivih područja i definisanja ključnih mjera za ublažavanje  uticaja istraživanja nafte i plina na prostoru Federacije BiH. Procjena će uzeti u obzir uticaj na životnu sredinu (kratki, srednji, dugoročni; privremeni, trajni; pozitivni i negativni; sekundarne, kumulativne i sinergijske) između ostalih i na sljedeće receptore:

• Biodiverzitet, staništa, flora i fauna
• Geologija i zemljište
• Vodno okruženje (vodonosnici, podzemne i površinske vode)
• Pejzaž
• Kvalitet zraka
• Klimatski faktori
• Stanovništvo i zdravlje ljudi
• Materijalna imovina (infrastruktura, ostali prirodni resursi)
• Kulturno nasleđe, uključujući arhitektonsko i arheološko nasljeđe.

Sve mjere koje se Strateškom studijom budu propisale obavezujuće su za naftne kompanije koje će sprovoditi aktivnosti istraživanja i eksploatacije na prostoru Federacije BiH.
Dogovoreno je da će Federalno ministarstvo okoliša i turizma imenovati interresornu komisiju za izradu projektnog zadatka vezano za sadržaj navedene Strateške studije.
 
FMERI
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH