Socijalni dan

Danas je u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije održan Socijalni dan u organizaciji Asocijacije srednjoškolaca u BiH. U ministarstvu su boravili Kadragić Mirza i Nezirić Nedim, učenici Srednje medicinske škole u Mostaru.

Tokom svog jednodnevnog boravka u ministarstvu učenici su se upoznali sa organizacijom i nadležnostima ministarstva. Takođe su obišli i sektore koje se nalaze u sastavu ministarstva: Kabinet ministra, Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove, Sektor energije, Sektor industrije i Sektor rudarstva. Svaki sektor je ukratko predstavio svoj rad i nadležnosti. Učenici su izrazili interesovanje za pojedine oblasti kojima se bavi ministarstvo, te su imali priliku obavljati i praktični rad u pisarnici ministarstva.   
 
FMERI

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH