Šta uz zahtjev za polaganje stručnog ispita za samostalno obavljanje poslova i rukovođenja u oblasti geoloških istraživanja prilaže lice geološke struke?

Prema članu 7. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita zaposlenika geološke struke („Službene novine Federacije BiH" broj: 38/11) uz zahtjev za polaganje stručnog ispita prilaže se:
 
a)  ovjerena kopija diplome, odnosno svjedočanstva o završenoj školskoj spremi;
b) potvrda poslodavca kojom se dokazuje da kandidat posjeduje najmanje godinu dana radnog iskustva u struci na poslovima geoloških istraživanja, odnosno vrijeme provedeno u obavljanju pripravničkog staža. U potvrdi se obvezno navode osnovni podaci i zadaci koje je kandidat obavljao do podnošenja zahtjeva za polaganje ispita;
c) prijedlog od tri teme za izradu pismenog rada. Pod rednim brojem 1. navodi se tema koja je prioritetna za potrebe privrednog društva.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH