Strategija razvoja industrije građevinskog materijala FBiH za period 2016-2025, prijedlog teksta

Osnova za izradu Strategije razvoja industrije građvinskog materijala Federacije BiH nalazi se u dokumentu „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" (Službene novine Federacije BiH, br. 41/10), koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije planiralo je u svom Programu rada za period 2015. - 2017. godina, u Strateškom cilju 3, koji se odnosi na unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orijentacije industrijske proizvodnje, izradu ove Strategije u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH.

Radna grupa, sastavljena od predstavnika privrede, Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je, u okviru aktivnosti vezanih za izradu ovog strateškog dokumenta, putem tri organizovane javne rasprave u Sarajevu, Tuzli i Zenici, prezentirala, odnosno  predloženi tekst podvrgla dodatnim kritičkim mišljenjima, prijedlozima i sugestijama od strane privrednika, proizvođača građevinskog materijala, te predstavnika javnih i obrazovnih institucija.

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH", broj 51/12), molimo sve zainteresirane da dostave svoje mišljenje, primjedbe, sugestije i prijedloge najkasnije do 31.03.2017.godine, na e-mail adresu: info@fmeri.gov.ba.

Za sve dodatne informacije u vezi sa izradom ove Strategije možete kontaktirati Eldaru Šoše, dipl.ing.građ., na telefon 036/513-833 i/ili e-mail: eldara.sose@fmeri.gov.ba .


 

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH