Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023.

Datum: 17. sep 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu odobrenog Projektnog zadatka, pripremilo je Prijedlog "Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina".
 
Prijedlog Strategije usvojen je na 75. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 11.03.2013. godine (Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 164/2013) i upućen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.
 
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 20. redovnoj sjednici, održanoj 02.07.2013. godine, a Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 16. redovnoj sjednici, održanoj 25.07.2013. godine usvojili su Prijedlog Strategije.
 
Ukaz predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju Zaključka o usvajanju Prijedloga Strategije broj 01-02-784-02/13 od 12.08.2013 godine, kao i Zaključak Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 01,02-18-324/13 od 25.07.2013. godine, objavljeni su u "Službenim novinama Federacije BiH, broj 65/13".
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH